ἐντετύχηκεν

ἐντετύχηκεν
ἐντυγχάνω
light upon
perf ind act 3rd sg
ἐντυγχάνω
light upon
plup ind act 3rd pl (epic doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”